Arcus-Solutions-logo-RGB

Erbjudande till medlemmarna i SRF - Svenska Resebyråföreningens Service AB

För Kammarkollegiets garantier upp till ett garantibelopp om 1 800 000 kr gäller:

Hur mycket kostar garantin mig?

garantibelopp
upp till 60 000 kr     
upp till 120 000 kr 
upp till 1 800 000 SEK

premium %      


2 % 

premium EUR
350 EUR
500 EUR
min. 750 EUR

 • Priserna gäller lika för permanenta och säsongsbetonade garantier.
 • En administrationsavgift på 50 EUR tillkommer för varje garanti. Denna avgift är efterskänkt för SRF-medlemmar.

Under vilka villkor får jag min garanti?

 • Kreditpoäng på minst 50 (Obs! Om kreditupplysningen är baserad på föråldrade ekonomiska siffror eller inte är tillgänglig kan ytterligare information krävas för kreditprövningen)
 • Frågeformulär Riskdeklaration I. ifyllt och undertecknat (inklusive den information som efterfrågas på sidan 2 i frågeformuläret)
 • Undertecknad företagsmotersättning
 • Betalning av premieräkningen

För Kammarkollegiets garantier med ett garantibelopp över 1 800 000 kr gäller följande:

Hur mycket kostar garantin mig?

 • individuella premiesatser per kreditvärdighet gäller
 • Säsongsgarantier debiteras endast för dagar med risk
 • En administrationsavgift på 250 EUR tillkommer för varje garanti. För SRF-medlemmar reduceras detta till 125 EUR.

Under vilka villkor får jag min garanti?

 • Frågeformulär Riskdeklaration II. ifyllda och undertecknade (inklusive den information som efterfrågas på sidan 3 i frågeformuläret)
 • Undertecknad företagsmotersättning
 • (om tillämpligt) Undertecknad motskadeersättning från tredje part
 • Payment of the premium bill
 • Betalning av premieräkningen